Preparace a čištění kůží

Preparujeme na přání především trofejovou zvěř: Jelena Evropského, Muflona, Daňka, Srnce, Siku, Jezevce, Lišku, Africkou zvěř.

Historie a vývoj

Preparace neboli taxidermie je starověké řemeslo a umění konzervace a činění kůže.

Taxi  znamená pohyb a derma kůže.

Například už pravěcí lidé si konzervovali určitým způsobem kůže a pak si z nich vyráběli oblečení, přístřeší a další výrobky. Dále ve starověkém Egyptě byla zvířata považována za posvátná a proto po jejich smrti byla mumifikována. 

Postupně byla taxidermie zdokonalována umělci jako Carl E Akeley, William T Hornaday, Coloman Jonas a další, kteří oblékali kůže na předem zhotovené modely zvířat. To modelům propůjčilo realistický vzhled. 

Současná preparace používá polyuretanové a laminátové materiály pro výrobu modelů, které se vyrábí na míru kostry zvířete. Slechy, zuby a lízáky jsou nahrazeny umělými materiály. 

Natahování kůže na formu (kpyto), aby vypadalo jako živé je u nás známé teprve od středověku. Během viktoriánské éry zámořských objevů byla taxidermie velice populární, hlavně kvůli zámořským objevům, během kterých objevitelé dováželi poté zpět do vlasti spoustu nových zvířat. Ta byla preparována pro výstavní účely muzeí na celém světě nebo byla prodána soukromníkům. 

Pro více informací o možnostech preparace nás kontaktujte formulářem níže. 

Co je nutné udělat s ulovenou zvěří před zpracováním v preparátorské dílně

Ptáci

Pokud je možnost zamrazení:

 • vyvěsit zvěř za klovec (nozdrami v klovci protáhnout izolovaný drátek nebo provázek a vyvěsit)
 • když zvěřina vystydne a dosáhne se tím posmrtné strnulosti, vložit tělo opatrně do mikrotenového sáčku, tak aby se nic neponičilo (tip: vložte tělo hlavou do silikonové ponožky, aby se peří neponičilo)
 • vytěsnit vzduch ze sáčku a zamrazit

Pokud není možné zamrazení:

 • zamezte zapaření a zvěř částečně konzervujte
 • u střelené zvěře – vývrh dutiny břišní řezem od prsní kosti ke kloace skalpelem nebo ostrým nožem (pozor, nerozříznou kloaku celou, jen max první polovinu)
 • při vývrhu dbejte, abyste neznečistili peří (např. zakrytím papírem atp.)
 • vyvrhnutou dutinu vytřete lihem a vyplňte chvojím 
 • Do klovce vložte namočenou vatu v lihu nebo větvičky chvojí polité lihem – zabrání se tak zapaření krku
 • barvící rány ucpěte buničinou pro zamezení dalšího znečistění krví
 • na závěr vložíme zvěr hlavou do silikonové punčochy a je připraveno k exportu

Pokud je možnost zamrazení:

 • vyvěsit zvěř za klovec (nozdrami v klovci protáhnout izolovaný drátek nebo provázek a vyvěsit)
 • když zvěřina vystydne a dosáhne se tím posmrtné strnulosti, vložit tělo opatrně do mikrotenového sáčku, tak aby se nic neponičilo (tip: vložte tělo hlavou do silikonové ponožky, aby se peří neponičilo)
 • vytěsnit vzduch ze sáčku a zamrazit

Při dovozu z neunijních zemí

Vámi ulovený pták, například tetřev nebo tetřívek musí být stažený (vezete jen kůži a peří), musí ho doprovázet Veterinární osvědčení pro EU vyplněné státním veterinářem dané země, který zaznačí, kde jste lovili. A také nezapomeňte na ochodní doklad o ošetření trofeje.

Savci

Malí savci

Stačí vám zmrazení v mikrotenovém sáčku, není třeba vyvrhávat dutinu břišní.

Velcí savci

Po provedení malého vývrhu se zvěř nechá alespoň 2 hod vychladnout a stáhne se deka (hlavní řez se vede po páteři směrem od hlavy k ocasu až za kohoutek do necelé poloviny těla až za běhy, za kohoutkem se tělo „obkrouží“ a celá přední část deky včetně části končetin se stáhne. Pouze u divočáka se hlavní řez nevede po páteři, ale vespod od dolní čelisti k hrudní kosti, případně lze divočáka stáhnout do „pytle“. Po stažení je nutné vysolení deky, sůl se musí vsypat i do světel, slech a větrníku Poté je možné srolovat deku k hlavě a nechat zamrazit. Vhodnější je ale přivést trofej co nejdříve, doporučujeme použít otevřenou přepravku. Pokud lovec chce celý preparát, pak se pouze vyjmou orgány z dutiny břišní, aby nedošlo k zapaření. V žádném případě se nesmí rozříznout zámek a nesmí se odříznout střapec a ráže!

Nejčastější chyby prováděné lovci od ulovení po odvoz k preparaci

 • příliš krátká deka (lovec sice provede řez až za kohoutkem, ale směrem k hrudní kosti už nesjíždí za plecemi, ale sjede dopředu před ně, kůže z hrudníku je nutná pro preparaci celého poprsí)
 • hlava a deka se nenasolí (sůl konzervuje)
 • zvěř se nechává vychladnout ležící na zemi (bok na kterém leží se může zapařit)
 • lovec se tzv. podívá na zuby a rozřízne svírák
 • kůže je znečištěná barvou, neomyje se studenou čerstvou vodou bezprostředně po stáhnutí
 • přepravují se čerstvé vlhké kůže (snadno dojde k poškození s následným línáním příp. pelicháním)
 • transportuje se kůže mokrá kůže zabalená do plastikových pytlů

Informace k importu ulovených trofejí do České republiky

 1. pro dovoz trofejí do České republiky je vždy  nutný formulář „Veterinární osvědčení pro EU“.  vyplněný místním státním veterinářem
 2. Z afrických zemí nelze dovézt trofej (kůže + lebka + rohy) dříve než projde veterinární karantenou, kůže mohou být dováženy jen vysušené, vyvařená lebka + rohy.  Z jiných zemí (evropská část Ruska, Asie) lze dovážet surové kůže, lebky, rohy i parohy ošetřené způsobem předepsaným nařízením EU ihned jako spoluzavazadlo.
 3. Vezměte sebou formulář „Veterinární osvědčení…“  a předejte ho  majiteli farmy  na které budete ubytováni a který zabezpečuje lov, nebo profesionálnímu lovci, případně jiné odpovědné osobě,  která vás bude doprovázet; ti zařídí vše potřebné s místní taxidermy i veterináři
 4. AFRIKA – Doporučujeme, aby byl lovec seznámen majitelem farmy nebo profi-lovcem s africkou taxidermy, která bude zajišťovat prvotní úpravy a transport jeho trofejí a aby formulář „Veterinární osvědčení pro EU“.  předal přímo této firmě . Poté pokud si lovec bude přát, naše firma vyřídí další formality nutné k dovozu trofejí do ČR. Potřebujeme jen souhlas majitele trofejí a kontaktní adresu vybrané africké taxidermy. Následně zajistíme dovoz až na místo určení (do sídla naší firmy).  Obdobně můžete postupovat i v jiných částech světa.
 5. Nařízení a požadavky SVS v závislosti na rozhodnutí EU se den ze dne mění, proto si  vždy dopředu ověřte jaké jsou aktuální podmínky pro dovoz vámi lovené zvěře!