Lesnictví

Prodej palivového dříví

Palivové dříví nabízíme po celý rok. Dřevo nabízíme v metrových štěpinách a polenech, nebo štěpinkách o délce 25 až 50 cm. Zákazníkům také zajistíme po domluvě dopravu na místo určení.

Naše nabídka palivového dříví

měkké jehličnaté dřevo – smrk, borovice, modřín, jedle
tvrdé listnaté dřevo – buk, dub, bříza, olše

Palivové dřevo je v současné době velmi žádané, protože ve srovnání s jinými zdroji paliva je vysoce výhřevné, nezatěžuje životní prostředí a zároveň je finančně výhodné. 

Palivové dřevo se využívá také jako doplňkový zdroj tepla při topení plynem nebo elektřinou. 

Rozdíl mezi měkkým a tvrdým dřevem spočívá v tom, že měkké dřevo rychle vzplane, proto se používá v případě potřeby rychlého vytopení prostor a naopak tvrdé dřevo hoří pomalu a umožňuje tak udržovat teplotu po dlouhou dobu.

Výhřevnost

Výhřevnost palivového dřeva se dá srovnat s výhřevností hnědého uhlí, avšak je mnohem ekologičtější, protože je to obnovitelný zdroj paliva.

Palivové dřevo doporučujeme objednávat s dostatečným předstihem, aby se stihlo vysušit. Doporučujeme maximální vlhkost 20%, při umělém vysoušení lze dosáhnout vlhkosti pouhých 5%.

Jednou z nejdůležitějších vlastností u palivového dřeva je výhřevnost, která se udává v MJ/m3 nebo MJ/kg. Tyto jednotky zobrazují, kolik tepla lze z paliva získat. Čím tvrdší dřevo, tím je vyšší výhřevnost.

Výhody palivového dřeva

  • Je šetrné k životnímu prostředí

  • Máte pak nízké náklady na topení

  • Má vysokou vysoká výhřevnost

  • Tvoří jedinečnou domácí atmosféra při topení v krbu

  • Je nenáročné na skladování

Jak skladovat palivové dřevo

Základ je mít palivové dřevo v suchu. Suché dřevo vzplane rychle, spotřeba je poté nižší a nešpiní tolik komín jako mokré dřevo. Nejlepší řešení pro uskladnění je venkovní přístřešek umístěný dále od jakékoli zdi a zároveň uskladněné dřevo by se nemělo dotýkat země, aby nenavlhlo. Lepší je dát jej třeba na paletu.  Důležité také je, aby kolem dřeva proudil vzduch a dřevo tak nemohlo začít plesnivět.