Knihy Tajemnými hvozdy a Libavá Ing. Dušana Pořízka

Podporujeme místního regionálního spisovatele Ing. Dušana Pořízku, který popisuje lovecké zážitky v honitbách státního podniku Vojenské lesy a z prostředí vojenského prostoru Libavá.

Hokejbal Přerov z.s.

Liščata

Myslivecký kroužek Liščata v DDM Libertin Česká Lípa

OMS Prostějov

Stálá spolupráce s OMS Prostějov

OMS Benešov

Okresní soutěž Zlatá srnčí trofej konaná 18. května 2019 ve Vlašimi. Pořízené fotografie ze soutěže naleznete v sekci Galerie

Mladí Markazíni

Kroužek mladých myslivců v Benešově.